Vegåpning til St. Hans

Det er fortsatt (21. mai) mye snø i fjellet med mange djupe snøfonner spesielt på strekningen Riasten-Øvlingan. Derfor må det påregnes ekstra sein åpning av Riastvegen i år. Det er planlagt å brøyte vegen i begynnelsen av juni. Deretter må vegen tørke opp. Ved normale værforhold kan vi da påregne å kunne åpne vegen til …