Styret

Følgende er med i styret for Riastvegen SA:

 

Tor Ole Rønning Tydal
Einar Aas Tydal
Hans Kr. Engan Ålen
Jon Lillegjære Ålen
Bjørg Helene Skjerdingstad Ålen – leder
   
   

 

Kontakt :  riastvegen@gauldalen.no