Innkalling til årsmøte 2023

Sted:   Ålen – Graftås Samfunnshus.

Lørdag 22. april 2023 – kl.12.00.

Årsmøtet for Riastvegen SA holdes i samsvar med vegens vedtekter §7 og §8.

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen.
 4. Styrets årsmelding og regnskap for det foregående år.
 5. Nytt Bomsystem – orientering fra NorgesBom.
 6. Vegavgifter 2023.

Styret legger fram forslag til ordinære bomsatser for passerende kjøretøy.

Enkeltpassering – Motorsykkel, ATV:                     0 kr

Enkeltpassering –  Traktor inkl. henger:                0 kr

Enkeltpassering –  Kjøretøy under 7,5t;              90 kr

Enkeltpassering – Kjøretøy f.o.m  7,5t;               135 kr

Årsabonnement gjelder 1 stk kjøretøy:

Årsabonnement  –  Kjøretøy under 7,5t;           900 kr

Årsabonnement  – Kjøretøy f.o.m  7,5t;           1350 kr

Forslag til bomsatser for passerende som grunneier og/ eller rodehaver/medlem:

Grunneier i hht. avtale om utbetaling av bidrag fra TEV: Abonnement – kan registrere 2 biler a  0 kr, og kjøretøy knyttet til landbruksnæring 0 kr.

Rodehaver/medlem: Kan registrere  2 biler a 450 kr.

 • Vedtektenes §3. Andelseiere. Styret ønsker å ta opp spørsmålet om medlemskap i foretaket, som grunnlag for redusert vegavgift.
 • Budsjett 2023 for Ristvegen SA.
 • Vedlikeholdsplan.
 • Daglig drift.
 • Valg.

Valg av revisor.

Valg av valgkomite

På valg fra styret:            Tor Ole Rønning

                                            Bjørg Helene Skjerdingstad

For styret i Riastvegen SA.

Bjørg Helene Skjerdingstad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *