Riastvegen åpen og kjørbar

Styrtregnet i Ålen mandag 21. august gjorde stor skade på mange veger i distriktet. For Riastvegen gikk det verst ut over et område ved Målåsetret, to kilometer fra Reitan stasjon. I 12:30-tida tirsdag 22. august hadde mannskaper under ledelse av Asbjørn Eidet gjort tilstrekkelig med utbedringer til at trafikken kunne slippes forbi. Men fortsatt er …

Innkalling til årsmøte 2023

Sted:   Ålen – Graftås Samfunnshus. Lørdag 22. april 2023 – kl.12.00. Årsmøtet for Riastvegen SA holdes i samsvar med vegens vedtekter §7 og §8. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen. Styrets årsmelding og regnskap for det foregående år. Nytt Bomsystem – orientering fra NorgesBom. Vegavgifter 2023. …

Årsmøtet blir 6. juni

Endelig er det såpass lettelser i koroantiltakene at vi kan avholde årsmøte i Riastvegen SA. Det blir på Væktarstua lørdag 6. juni kl. 12:00. Velkommen! Årsmøtet for Riastvegen SA holdes i samsvar med vegens vedtekter §7 og §8. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen. Styrets årsmelding og …

Årsmøte i Riastvegen SA

Innkalling til årsmøte for Riastvegen SA. Sted:   Væktarstua hotell AS.             Lørdag 18. april 2020 – kl.12.00. Møtet avvikles under forutsetning av at hotellet er åpent for møtevirksomhet. Om det fremdeles er restriksjoner på møtevirksomhet, utsettes møtet på ubestemt tid. Riastvegen SA vil holde dere oppdatert på hjemmesiden:  www.riastvegen.com og facebook. Årsmøtet for Riastvegen …

Tid for bad

Langs Riastvegen er det flere fine badeplasser. Vatna, som Øvlingan og Riasten, er lett tilgjengelige, men er kanskje ikke de mest utfordrende for de som vil hoppe/stupe. Når temperaturen i Gaula nå har passert 20 grader, kan vi anbefale fire, fine kulper. Stien til Storfallet går ned til elva der vardinga for Trondhjems Turistforening til …