Avgifter

Vegavgifter sesongen 2023

Enkeltpassering – Motorsykkel, ATV:                   0 kr

Enkeltpassering –  Traktor inkl. henger:               0 kr

Enkeltpassering –  Kjøretøy under 7,5t;              90 kr

Enkeltpassering – Kjøretøy f.o.m  7,5t;              135 kr

Årsabonnement gjelder 1 stk kjøretøy:

Årsabonnement  –  Kjøretøy under 7,5t;           900 kr

Årsabonnement  – Kjøretøy f.o.m  7,5t;           1350 kr

Slik betaler du

Oversikt over vegavgiftene for sesongen 2020:

Enkeltbilletter:

Personbil/buss/lastebil                                      kr.   80.-

Sesongkort: 

Personbil                                                          kr. 800.-

Sesongkort brukt i fjor kan også brukes denne sesongen.

Avgiften for sesongkortet betales i betalingsautomaten ved bomstasjonen.
Betalingsautomaten er i drift fra det tidspunkt vegen åpnes for sesongen. Kortet blir aktivert umiddelbart etter betaling.

Sesongkort bestilles på e-postl til riastvegen@gauldalen.no.
Kortet koster kr. 100,- og aktiveres ved betaling av sesongavgiften i betalingsautomaten.