Årsmøte i Riastvegen SA

Innkalling til årsmøte for Riastvegen SA. Sted:   Væktarstua hotell AS.             Lørdag 18. april 2020 – kl.12.00. Møtet avvikles under forutsetning av at hotellet er åpent for møtevirksomhet. Om det fremdeles er restriksjoner på møtevirksomhet, utsettes møtet på ubestemt tid. Riastvegen SA vil holde dere oppdatert på hjemmesiden:  www.riastvegen.com og facebook. Årsmøtet for Riastvegen […]

Riastvegen stengt for vinteren Riastvegen fra Tya Bru i Tydal og til Ålen er nå vinterstengt. Betaling og evt bruk av årskort kan ikke lenger brukes. På Tydalsida er det aktivert en vinterordning som kun de som har betalt for vinterbrøyting kan brukes. De kan ringe opp bommen med innmeldte mobilnummer. Ingen andre mobilnummer kan […]