Årsmøte 23. april

Årsmøtet for 2022 blir holdt på Væktarstua

lørdag 23. april kl. 12:00

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen
 4. Styrets årsmelding og regnskap for det foregående år
 5. Godtgjørelse for styret
 6. Budsjett for Riastvegen SA
  • Vedlikeholdsplan
  • Daglig drift
 7. Vegavgifter 2022
  • Styrets forslag:
   1. Enkelt billett: Kr. 90
   2. Årskort: Kr. 900
 8. Valg
  1. Valg av revisor
  2. Valg av styre
   • På valg fra styret:
    • Einar Aas
    • Jon Lillegjære
    • Hans Kristian Engan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *