Velkommen til

Årsmøte 2021 må utsettes

Styremøtet 8. april konkluderte med at årsmøtet for Riastvegen SA, som vi hadde håpet kunne avholdes i april, må utsettes. Årsaken er de nasjonale tiltakene som regjeringen innførte 25. mars, og som fremdeles gjelder. Enn så lenge er det bare tillatt at maksimalt ti personer kan samles til et møte.

Styret håper at det snart lettes på restriksjonene slik at årsmøtet i Riastvegen SA kan holdes i løpet av mai.

Årsmøte 2021

Styret i Riastvegen SA tar sikte på å avholde årsmøte i løpet av april. I arbeidet med å stoppe smittespredningen av Covid-19-viruset, vil regjeringen at alle arrangement blir avlyst til 12. april. Så fremt reglene blir endret da, tar vi sikte på å avholde årsmøtet i løpet av april måned.

Styret.

Høvling og kloring

Ramlos AS vil snart starte med å høvle vegen. På grunn av mye nedbør og stor trafikk, er det nå behov for vedlikehold av vegen. Vegen vil også bli kloret for å unngå støv.

De som har hatt vanskelig for å benytte de ulike funksjonene på bomanleggene, kan nå enkelt finne frem til de ulike funksjonene (se bildet). Håper dette kan være med på å bidra til færre misforståelser.

Riastvegen er åpen

Ved Lunderengsvollene har det vært en stygg utglidning. Men nå er vegen reparert.

Riastvegen er nå- fredag 19. juni – åpen hele vegen mellom Tydal og Ålen.

Selv om været er godt og vegen vil tørke fort, er det på sin plass å minne om at det må kjøres forsiktig. I løpet av helga vil det bli kjørt vegskrape. Vis hensyn – og god tur!

PS! Den som ikke allerede har et årskort liggende – eller ikke finner det gamle igjen – kan bestille nytt kort på e-post riastvegen@gauldalen.no. Selve kortet koster 100 kroner.

Fremdrift i brøytinga per 17. juni

Aas transport har hatt et uhell med snøfreseren, noe som har ført til stopp i brøytinga. Nå er fresen reparert og brøyting gjenopptatt. For å få fortgang på brøytinga, brøyter Ole P. Bakken fra Ålen-sida mens Aas Transport fortsetter fra Tydals-sida. Slik vil det nå bli brøytet til de to møtes.

Hvis meteorologene har rett i varslingene sine, vil gunstige temperaturer bidra til god tørking av vegen de nærmeste dagene.

Hit, men ikke lenger

Riastvegen er nå åpnet fra Målåsetret til Menna bru i Ålen. Men her er det bokstavelig talt «bom stopp».

Vårsmeltingen har dessverre ikke gått helt upåaktet hen. I Tverråbakkan er det utglidning i vegskulderen. Så kjør forsiktig!

Vegen blir brøytet

Dette bildet er tatt ved Øvlingan mandag 8. juni 2020.

Det er fortsatt mye snø enkelte steder på vegen. Men hvis alt går etter planen, skal hele vegen være ferdig brøytet i løpet av denne uka (uke 24). Deretter må den ligge ei stund «til tørk».

I Ålen er vegen brøytet ferdig mellom Målåsetret og Menna. Den ligger nå og tørker.

Nye satser

Årsmøtet for Riastvegen SA ble avviklet på Væktarstua lørdag 6. juni. Årsmøtet vedtok å endre satsene slik:

Enkelttur: Kr. 80 (opp 10 kroner)

Årskort: Kr. 800 (opp 100 kroner)


Vegåpning til St. Hans

Det er fortsatt, den 21. mai, mye snø i fjellet med mange djupe snøfonner, særlig på strekningen Riasten og Øvlingan. Det må derfor påregnes ekstra sen åpningen av vegen i år.

Vi planlegger brøyting i begynnelsen av juni. Deretter må vegen tørke opp. Ved normae værforhold i juni, tar vi sikte på å åpne vegen til St. Hans.

Nå blir det årsmøte for Riastvegen 

Sted:   Væktarstua hotell AS.

           Lørdag 6. juni 2020 – kl.12.00.

Takket være lettelser i koronatiltakene kan vi endelig invitere til årsmøtet. 

Årsmøtet for Riastvegen SA holdes i samsvar med vegens vedtekter §7 og §8.

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen.
 4. Styrets årsmelding og regnskap for det foregående år.
 5. Godtgjørelse for styret.
 6. Budsjett 2020 for Ristvegen SA.
  • Vedlikeholdsplan
  • Daglig drift.
 1. Vegavgifter 2020.
 2. Valg

For styret i Riastvegen SA.

Bjørg Helene Skjerdingstad

Årsmelding 2019 for Riastvegen.

Årsmøtet i 2019, ble holdt på Graftås Samfunnshus, lørdag 6. april 2019.

På årsmøtet møtte 14 inkl. 1 fullmakt  av totalt 33 registrert medlemmer.

Årsmøtet behandlet vedtektsendring av §7 i vedtektene.

Endringen ble:

Innkalling kan sendes ut pr. e-post – enstemmig vedtatt.

 

Vegavgiftene for 2019 ble holdt på samme nivå som forrige sesong.

Enkeltbillett:      kr. 70,-

Årskort:             kr.700,-

Det var litt diskusjon om vegavgiften burde heves for å øke inntektene, det var enighet om at denne diskusjonen skal tas opp igjen ved en senere anledning.

Valg:

Hans Kristian Engan, Jon Lillegjære og Einar Aas ble gjenvalgt til styret.

Valgkomite ble gjenvalgt for 2020, og består av: Jens Inge Gjære og Jørgen Lysholm.

Revisor Vigdis Ophaug gjenvalgt.

 Styret består av:

Bjørg Helene Skjerdingstad, leder

Hans Kristian Engan

Jon Lillegjære

Einar Aas

Tor Ole Rønning

 

Godtgjørelse for styret:

Styreleder kr. 15000,-

Styremedlemmer kr. 10000,-

 

Stengt for vinteren

Riastvegen fra Tya Bru i Tydal og til Ålen er nå vinterstengt. Betaling og evt bruk av årskort kan ikke lenger brukes.

På Tydalsida er det aktivert en vinterordning som kun de som har betalt for vinterbrøyting kan brukes.

De kan ringe opp bommen med innmeldte mobilnummer. Ingen andre mobilnummer kan brukes.

Skulle det være spørsmål/problemer med å få åpnet bommen ta kontakt med 

Arve Brenne Mobil 91668922 evt. E.mail: arvbren@online.no

Skulle det være spørsmål vedrørende brøyting ta kontakt med Arild Aas mobil 95026129 eller Einar Aas mobil 95026130.

Siste:

Årsmøtet i Riastvegen SA, som var tillyst lørdag 18. april, er utsatt på ubestemt tid på grunn av den aktuelle situasjonen med korona. 

Denne ordningen gjelder til Riastvegen åpner til våren – april/mai 2020. 

Langs Riastvegen er det flere fine badeplasser. Vatna, som Øvlingan og Riasten, er lett tilgjengelige, men er kanskje ikke de mest utfordrende for de som vil hoppe/stupe. Når temperaturen i Gaula nå har passert 20 grader, kan vi anbefale fire, fine kulper.

Til sommeren…..

Stien til Storfallet går ned til elva der vardinga for Trondhjems Turistforening til Kjøli starter på den andre siden av vegen. Litt lenger nord, ved Hovsbua, går stien ned til Kinnbøtthølen.

Et par hundre meter sør for Stor-Menna ligger Litjfallet. Kulpen er såpass djup at det er trygt å hoppe der. Et par hundre meter nord for Stor-Menna ligger et gammelt grustak. Der er det også en flott badeplass i Gaula.

For alle badeplassene gjelder at om stien er litt utydelig i terrenget noen steder, er det bare å gå mot duren av Gaula. Godt bad!

Både ved Storfallet, Kinnbøtthølen og Litjfallet er det naturlige «stupebrett». NB! Sjekk dybden på landingspunktet før du hopper/stuper!!

Følg oss også på Facebook. Søk ganske enkelt etter «Riastvegen» og trykk «liker». Da får du automatisk beskjed om oppdateringer/nyheter.

Noe du lurer på? Send en e-post til riastvegen@gauldalen.no

Gressende kyr ved Nørdervollen i Gauldalen.
Riastvegen – fra Reitan stasjon i Ålen til Tya bru i Tydal – er en idyllisk veg gjennom flere setertrakter der det er mulig å treffe på mjølkekyr, kalver og sauer og med tamreinflokker beitende ved vegen. Utsikten fra vegen kan til tider ta pusten fra en . Vegen passerer flere fine innsjøer med godt fiskebett. Av disse er Riasten, som har gitt navnet til vegen, den største.
Når bommene ligger nede, betyr det at hele Riastvegen er åpen for trafikk.